Spuitbus verf Aircraft Primer Wit

 4,95

Artikelnummer: 6363 Categorie:

Beschrijving

Sneldrogende nitro-cellulose primer voor ondergronden van hout, metaal, aluminium, glas en steen. Overspuitbaar met alle laksystemen. De ondergrond schuren en schoon, droog en vetvrij maken. Omgeving afdekken. Voor gebruik 2 minuten schudden en proefstukje spuiten. Spuitafstand 25 – 30 cm.Aanbrengen in meerdere dunne lagen. Verwerkingstemperatuur 15 – 25 C. Schuurbaar / overspuitbaar na 2 uur. Na gebruik de bus omkeren en ventiel schoonspuiten.

WAARSCHUWING: Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50 C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken.Buiten bereik van kinderen bewaren. Irriterend voor de ogen. Vergiftig voor in water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Afval niet in de gootsteen werpen; deze stof en de verpakking naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.